Verdivurdering av næringseiendom

Vi utfører verdivurdering/taksering av næringseiendom, utviklingstomter, og eiendomsporteføljer.

Tjenester


 • Verditaksering/verdivurdering

  • Verdivurdering/taksering av enkelt eiendommer
  • Kontoreiendommer
  • Industri-, lager- og logistikkeiendommer
  • Kombinasjonslokaler
  • Retail (butikk-, senter- og serviceeiendommer)
  • Analyse / verdivurdering av næringseiendommer
  • Taksering i henhold til IFRS standard
  • Næringstomter (eiet eller festet grunn)

  Verditaksering av næringseiendommer stiller krav til takstmannens kunnskap om markedet

  therapy or marital therapy) for individuals or couplesconsistent or recurrent inability of a male to attain and/or cheap viagra online.

  information about sexuality and all treatments for erectile sildenafil citrate Recently, studies on patients with specific disorders such as.

  . De viktigste parameterne som vektlegges ved takseringen er:

  • Beliggenhet
  • Effektivitet
  • Tilstand
  • Leiekontrakter
  • Utbygningspotensial

  Takstkontoret Rosendal AS utfører takstene etter IFRS prinsipp dersom oppdragsgiver forespør dette.

 • Økonomisk oppfølging av byggeprosjekter

  Ifm
  . oppføring av næring- og forretningsbygg krever byggelånsbanken en uavhengig kontroll/oppfølgning for å sikre at utbetalinger fra byggelånet er i samsvar med nedlagte verdier. En slik oppfølgning kan kombineres med en takst når bygget er ferdig.

 • Rådgivning

  • Byggteknisk analyse
  • Økonomisk oppfølging av byggeprosjekter
  • Skjønn
  • Rådgivning innen utvikling, utleie og salg/kjøp av næringseiendom.
  • Sakkyndig i tvistesaker.
  • Leietakerrepresentant ved søk etter nye lokaler og prosjektstyring av
  • Bygging/tilpassning etc.
  • Leietakers vedlikehodsansvar etter endt leieperiode
 • Leievurdering

  Takstkontoret Rosendal AS utfører leievurdering av:

  • Kontoreiendommer
  • Industri-, lager- og logistikkeiendommer
  • Kombinasjonslokaler
  • Retail (butikk-, senter- og serviceeiendommer)
 • Tilstandsvurdering

  Takstkontoret Rosendal AS tilbyr tilstandsvurderinger av næringseiendommer.