Takst av bolig

Taksering av alle typer boliger i forbindelse med kjøp, salg og finansiering.

Takst av bolig

Veiledende boligtakstpriser

 

Verdi- og lånetakster Størrelse BRA Pris inkl. mva
Leiligheter
0 50 4500,-
51 100 5500,-
101 150 6600,-
151 - 6900,-
Enebolig/rekkehus og de av flermannsbolig
- 100 7000,-
100 200 8200,-
201 250 9500,-
251 300 10700,-
301 > 301 Pris etter avtale
Tillegg for hybel/leilighet/utleiedel
2000,-
Tilstandsrapporter (NS 3424)
Leiligheter
0 50 6300,-
51 100 6800,-
101 150 8000,-
151 - 8900,-
Enebolig/rekkehus og de av flermannsbolig
- 100 9500,-
101 150 1200,-
150 200 13800,-
201 300 17250,-
Tillegg for hybel/leilighet/utleiedel 3000,-
Diverse
Planskisser (pr. etasje) Fra 870,-
Avbestilling mindre enn 24 timer før avtale 2000,-
Det påløper tillegg for hybel/leilighet/utleiedel 3000,-
Tillegg for krypkjeller og kryploft 2000,-
Innhenting av dokumenter 2000,-

Med mindre annet er avtalt, honorer TR sine arbeider etter medgått tid, inklusiv nødvendig reisetid og etter TR sine tin enhver tid gjeldende timer, for tiden kr 1990,-. Det samme gjelder for endringer av omfanget i oppdrag hvor det er avtalt fast pris. Nødvendige utlegg for gjennomføring av oppdrag kommer i tillegg til avtalt(e) honorar/satser. Alle priser er inkl. mva. Eksterne kostnader som kjøring, kopiering og gebyrer er ikke inkludert.