Takst av bolig

Taksering av alle typer boliger i forbindelse med kjøp, salg og finansiering.

Takst av bolig

 • Bruttoareal (BTA)

  Bruttoarealet er arealet av hele boligen målt med ytterveggens utside. Bruttoarealet inkluderer boder og kjellerrom som ikke deles med andre boliger. Dersom boligen har vegger mot naboleilighetet eller fellesrom, måles bruttoarealet til midt i disse veggene.

 • Boligareal (BOA)

  Boligarealet eller boflaten kan beskrives som den delen av boligen du kan bruke til å bo i. Boligarealet inkluderer boligens rom målt innvendig. Takhøyden i boligen har også betydning for utregning av boliarealet. Det er boligarealet som sier mest om hvor mye plass du får i leiligheten eller huset du kjøper/selger. Når kvadratmeterprisen for en bolig skal regnes ut, er det BOA som legges til grunn.

 • Bruksareal (BRA)

  Arealet som ligger innenfor boligens yttervegger. Bruksarealet inkluderer alle rom i boligen, også boder og rom uten innredning. Men i motsetning til bruttoarealet måles bruksarealet mot innsiden av veggene.

 • Generelt

  For at et areal skal være måleverdig (NS 3940) må takhøyden være minst 1,90 m i min. 0,60 m i bredde. Ved skråtak måles til 0,60 m utenfor høyden på 1,90 m. Byggeforskriftenes krav er at kun en del av boenhet kan ha takhøyde på 1,90 m. Normalkravet er 2,40 m. Terrasser er ikke med i boligens arealer, men bør angis separat. Det samme er tilfelle med boder i kjeller og på loft for leiligheter i blokk/flermannshus