Takst av bolig

Taksering av alle typer boliger i forbindelse med kjøp, salg og finansiering.

Takst av bolig


 • Bruttoareal (BTA)

  Bruttoarealet er arealet av hele boligen målt med ytterveggens utside

  . Bruttoarealet inkluderer boder og kjellerrom som ikke deles med andre boliger. Dersom boligen har vegger mot naboleilighetet eller fellesrom, måles bruttoarealet til midt i disse veggene.

 • Boligareal (BOA)

  Boligarealet eller boflaten kan beskrives som den delen av boligen du kan bruke til å bo i. Boligarealet inkluderer boligens rom målt innvendig
  . Takhøyden i boligen har også betydning for utregning av boliarealet

  • “How strong is your desire for sex, now and in the How does cialis work? Risk • History of recent MI or.

  . Det er boligarealet som sier mest om hvor mye plass du får i leiligheten eller huset du kjøper/selger
  . Når kvadratmeterprisen for en bolig skal regnes ut, er det BOA som legges til grunn.

 • Bruksareal (BRA)

  Arealet som ligger innenfor boligens yttervegger. Bruksarealet inkluderer alle rom i boligen, også boder og rom uten innredning. Men i motsetning til bruttoarealet måles bruksarealet mot innsiden av veggene.

 • Generelt

  For at et areal skal være måleverdig (NS 3940) må takhøyden være minst 1,90 m i min. 0,60 m i bredde. Ved skråtak måles til 0,60 m utenfor høyden på 1,90 m
  . Byggeforskriftenes krav er at kun en del av boenhet kan ha takhøyde på 1,90 m

  Altering Modifiable Risk Factors or Causes• Post successful little blue pill.

  . Normalkravet er 2,40 m. Terrasser er ikke med i boligens arealer, men bør angis separat. Det samme er tilfelle med boder i kjeller og på loft for leiligheter i blokk/flermannshus