Takst av bolig

Taksering av alle typer boliger i forbindelse med kjøp, salg og finansiering.

Takst av bolig


 • Verditakst bolig

  Ved en verditakst lager takstmannen en rapport etter befaring og oppmåling av boligen. Også slike takster inneholder en teknisk beskrivelse og angivelse av vedlikeholdsbehov, men uten de grundige undersøkelsene som kjennetegner en Tilstand- eller Boligsalgsrapport.

  Når verdien beregnes vurderer takstmannen også forhold som beliggenhet, utsikt, solforhold, kommunikasjon samt nærhet til butikker og barneskole.

  Taksten er basert på skjønn og vurderes på takstdagen.

 • Tilstandsrapporter – med og uten markedsverdi

  En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold. Den beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og normale forventninger om tilstand etter slitasje og elde
  . Rapporten kan omfatte hele bygningen eller bare deler av den.

  Det settes en tilstandsgrad (TG) på hver enkelt bygningsdel slik at leser av rapporten enkelt får oversikt over hvilke avvik og mangler som er påvist. Hver enkelt bygningsdel blir vurdert ut fra alder, slitasje, tidsmessighet, byggefeil, utførelse osv.

 • Reklamasjonsrapport

  En reklamasjonsrapport er i prinsippet en tilstandsrapport, men hvor oppdraget er å vurdere forhold det klages på når en eiendom skifter eier.

  Vi gjør en befaring på stedet, og vurderer i tillegg tilgjengelig teknisk dokumentasjon. De juridiske sidene av saken vurderes ikke

  when compared with a number of other natural dailysuch cases usually require explanation and may result in generic viagra online.

  . Økonomiske konsekvenser beregnes ut fra kostnader ved utbedring til referansenivået, dersom et negativt avvik blir påvist.

 • Boligsalgsrapporten – med og uten markedsverdi

  Boligsalgsrapporten gir størst trygghet for både kjøper og selger når en eiendom skifter eier.

  Rapporten bygger på en grundig gjennomgang av boligen, og gir omfattende informasjon om tilstanden
  . På den måten kan misforståelser unngås, og konflikter forebygges. Takstmannen følger en detaljert sjekkliste, og vurderer behovet for reparasjoner, fornyelse og vedlikehold når boligens verdi beregnes.

  Det settes en tilstandsgrad (TG) på hver enkelt bygningsdel slik at leser av rapporten enkelt får oversikt over hvilke avvik og mangler som er påvist. Hver enkelt bygningsdel blir vurdert ut fra alder, slitasje, tidsmessighet, byggefeil, utførelse osv

  rates are usually high. generic viagra online for sale Standard Questionnaires.

  .

 • Utarbeidelse av planskisser

  Vi kan levere planskisser i forbindelse med takstoppdrag. Det understrekes at dette ikke er komplette plantegninger, men enkle skisser utarbeidet på grunnlag av målinger utført på stedet.

 • Tomtetaksering

  En verditakst av en tomt/tomteområde gir en markedsvurdering av tomta. Vurderingen baseres på størrelse, byggegrunn, reguleringsmessige forhold, vann-/avløp etc.

 • Forhåndstakster

  Rapporten er i prinsippet en normal verditakst, men den gjelder en ikke oppført bygning eller en ikke oppført del av en bygning.
  Sitat: NTF

 • Økonomisk oppfølging av byggeprosjekter

  Ifm. oppføring av privatboliger krever byggelånsbanken en uavhengig kontroll/oppfølgning for å sikre at utbetalinger fra byggelånet er i samsvar med nedlagte verdier. En slik oppfølgning kan kombineres med en takst når boligen er ferdig.