Takst av bolig

Taksering av alle typer boliger i forbindelse med kjøp, salg og finansiering. Vi utfører også takstoppdrag ved arv, skifte og samlivsbrudd.

Takst av bolig

 • Verditakst bolig

  Verditakst er en verdivurdering av den aktuelle bolig, med spesifisering av alle egenskaper ved objektet, som har betydning for den endelige verdien. Taksten er basert på skjønn og vurderes på takstdagen.

 • Boligsalgsrapport 2.1 (NS 3600)

  Rapporten er spesielt rettet inn mot eierskiftesituasjoner og gir en god oversikt over byggets tilstand. Kan kombineres med verditakst og/eller arealmåling. Dette er mer utdypende teknisk beskrivelse enn tilstandsrapport bolig.

 • Tilstandsrapport (arealmåling, markedsverdi og teknisk verdi)

  Tilstandsrapport er en detaljert beskrivelse av den tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand. Rapporten beskriver tilstandsvekkelser. Her kan man velge bort markedsverdi og arealmåling.

 • Utarbeidelse av planskisser

  Vi kan levere planskisser i forbindelse med takstoppdrag. Det understrekes at dette ikke er komplette plantegninger, men enkle skisser utarbeidet på grunnlag av målinger utført på stedet.

 • Tomtetaksering

  En verditakst av en tomt/tomteområde gir en markedsvurdering av tomta. Vurderingen baseres på størrelse, byggegrunn, reguleringsmessige forhold, vann-/avløp etc.

 • Forhåndstakster

  Rapporten er i prinsippet en normal verditakst, men den gjelder en ikke oppført bygning eller en ikke oppført del av en bygning.
  Sitat: NTF

 • Økonomisk oppfølging av byggeprosjekter

  Ifm. oppføring av privatboliger krever byggelånsbanken en uavhengig kontroll/oppfølgning for å sikre at utbetalinger fra byggelånet er i samsvar med nedlagte verdier. En slik oppfølgning kan kombineres med en takst når boligen er ferdig.

 • Reklamasjonsrapporter

  Vurdering av reklamerte forhold ved eiendommen i forbindelse med eierskifte.
  Reklamasjonsrapporten er i prinsippet en Tilstandsrapport hvor oppdraget er å foreta en vurdering av reklamerte forhold ved eiendommen i forbindelse med eierskifte.
  Sitat: NTF